Opis výstupovej cesty

Prvá dĺžka: kl. IV, 29 metrov, 12 borhákov
Priamo pod nástupom do Jubilejnej cesty sú dva borháky5 (štand), umožňujúce vzájomné istenie aj váhovo výrazne rozdielnych lezcov. Nástup je položenou platničkou do previsu 2m. Previs kl. IV, 2B preliezame zľava. Nad previsom pokračujeme vhĺbením šikmo doprava 3B na trávnatú poličku. Odtiaľ stále šikmo doprava cez stienky 4B až prídeme na platničku v komíne pod previsom kl. III, 8B. Tu traverzujeme6 7m doprava 3B na štand7 č. 1, ktorý je skrytý za hranou, kl. IV. Lezci sa navzájom vidia zo štandov, ale štand č. 1 zo zeme nie je viditeľný.

Druhá dĺžka: kl. IV, 19 metrov, 6 borhákov
Nohami na šikmej špáre 3m doprava k prvému borháku, kl. III. Odtiaľ hore cez položenú platňu8 11m, 4B, kl. IV na trávnatú takmer vodorovnú špáru. Potom 5m šikmo doprava 1B cez skalný blok ku štandu č. 2 pod voľným!, ale dobre "zasadeným" kameňom, kl. III. Lezci sa navzájom vidia zo štandov. Zo štandu č. 2 je vidno štand č. 3.

Tretia dĺžka: kl. III, 26 metrov, 4 borháky
Priamo hore 15m cez trávy a skalné stupne 1B, na trávnatú policu 2B, kl. II/III. (3m nad prvým borhákom sú špáry na väčší friend alebo vklínenec). Z trávnatej police nad druhým borhákom lezieme 10m šikmo doprava na štand č. 3, ktorý je nad malou policou. (Nad tretím borhákom je vpravo výborná, takmer vodorovná špára na väčší friend, alebo vľavo ostrý odštep na slučku.)
Lezci sa navzájom vidia zo štandov. Štvrtý štand je na vrchole malej vežičky. Zo štandu č. 3 nie je viditeľný.

Štvrtá dĺžka: kl. III, 24 metrov, 5 borhákov
2m priamo hore, 1B na trávnatú poličku. Odtiaľ doprava na hranu. Hrana nás vedie, 10m krásne tvarovanou žulou doľava 2B. Od trávnatej poličky, nad ktorou je v položenej platničke štvrtý borhák lezieme priamo hore. Cez obrovský skalný blok opretý o vežičku, nad ktorým je piaty borhák, prekrokom na vrchol vežičky, kde je štand č. 4. (Na skalnom bloku je ideálne miesto na založenie slučky za hrot.)
Lezci sa navzájom vidia zo štandov. Piaty štand je na kazateľnici9 pod pilierikom10. Zo štandu č. 4 je dobre viditeľný.
Pre prípad potreby zlanenia je k štandu č. 4 pridaná aj lanová slučka s veľkou karabínou - mailonkou.

Piata dĺžka - traverz so zostupom a výstupom: kl. III, 10 metrov, 2 borháky
5 m zostup do trávnatého žliabku. Ďalších 5m vystupujeme cez takmer pravouhlé bloky ponad kútik na štand. Od B1 lezieme šikmo doľava hore B2 a potom traverzujeme na kazateľňu, kl. III+. Lezci sa navzájom vidia zo štandov. Zo štvrtého štandu je dobre vidno aj obidva postupové borháky. Piaty štand je približne v rovnakej výške ako štand č. 4.
Lezci sa čiastočne vidia zo štandov. Šiesty štand nad pilierikom nie je z kazateľnice viditeľný.

Šiesta dĺžka: kl. IV, 22 metrov, 4 borháky
2m šikmo doprava na hranu pilierika. Odvážne priamo hore 20m, kl. IV, 4B, na štand č. 6. (Medzi B3 a B4 je ideálna krátka zvislá špára, do ktorej sa dá dobre založiť stredne veľký friend. Nad B4 sú dobré možnosti na založenie friendov a slučiek.) Pri lezení si opatrne preverujte pevnosť stupov a chytov. Spolulezec je na štande priamo pod vami!
Lezci sa až po odlez z piliera vidia zo štandov. Siedmy štand nie je z kazateľnice viditeľný.

Siedma dĺžka: kl. III, 28 metrov, 3 borháky
Položenou platňou k prvému borháku, 5m, kl. II. Kútom a platňami naľavo od hrebeňa na stupienok 20m, kl. III, 2B. (Medzi prvým až tretím borhákom sú výborné možnosti na založenie friendov a vklínencov.) Cez malú kaskádu k štandu č. 7 na plochom kameni naľavo od hrebeňa, 3m, kl. II. (Nad tretím borhákom sa dá založiť slučka 180 cm.)
Lezci sa až po kaskádu vidia zo štandov. Ôsmy štand nie je z kazateľnice viditeľný.

Ôsma dĺžka: kl. IV, 29 metrov, 4 borháky
Cez stienku doprava nad previs 3m, 1B, kl. IV. Po hrane cez výšvihy 20m, kl. III. Výšvih pod vrcholom preliezame cez stienku vpravo 6m, kl. III. Štand č. 9 je meter pod vrcholom Velického zuba.
Lezci sa vidia zo štandov len obmedzene. Deviaty štand je na vrchole vedľajšej vežičky. Reťaz a borháky sú ale pri pohľade zo štandu č. 8 skryté.

Deviata dĺžka: kl. II/III, 29 metrov, bez borhákov
Hrebeňom dole do skalného sedielka a následne hore na vežičku, kl. II až III. Štand č. 9 je na vrchole vežičky. (Na celom hrebeni sú výborné možnosti zakladania slučiek, friendov a vklínencov.)
Lezci sa navzájom vidia zo štandov.