Opis zostupu

Výstup končí v sedielku, ktorým sa prechádza pod Granátovú vežičku, alebo na pravý pilier Granátovej steny (Kiefer - Samuel, kl. IV). Zostupujeme chodníčkom smerom na juh, dole po trávach popri stienke, ktorá je priamo pred nami, k veľkému kameňu, pri ktorom je mužík 30m. Od kameňa (slučka) traverzujeme nižšie po strmých trávach ku borháku ZB1 v stienke. Pokračujeme v traverze po trávach k borháku ZB2 napravo od stienky. Tu občas ťažšie rozpoznateľným chodníčkom na spodnú hranicu kotla ZB 3, pod Velickou stenou do hornej časti žľabu, ktorým vedie Grószova cesta. ZB 4 je v SZ zatienenej stene priamo pri žľabe. Odtiaľ v zostupe traverzujeme chodníčkom na opačnú, slnečnú stranu žľabu. ZB5 je na balvane pri chodníčku. Od ZB5 po šikmých skalných platniach dole doprava k prvému zlaňáku, ktorý je nad strmými trávami. Vzdialenosti medzi jednotlivými postupovými borhákmi v zostupe nikde neprekračujú 25 metrov! Ide o chodecký terén. Prvé zlanenie 29m je cez strmé trávy. (Je ideálne na zopakovanie si techniky zľaňovania. Zľaňujúci sa môže v ľubovoľnom mieste zlanenia postaviť.) Uprostred žľabu sa dá rozpoznať skalný pilierik. V dolnej časti pilierika je na pravej strane druhé zlaňovacie stanovište. Pri zlaňovaní 28m kolmo dole položeným terénom. Pozor na voľné kamene ležiace v žľabe! Na konci zlanenia prejdeme 5m, (zapnutí stále v lane), doľava do sedielka pod stenu, ZB6. Nepokračujeme dole do žľabu! Zostúpime 20m kl. I, po skalnom hrebienku doľava nad stienku, ktorá je naľavo od žľabu. Tu je tretie zlaňovacie stanovište. Zlaníme 26m dole stenou. Sme na úpätí žľabu, ktorým vedie Groszova cesta. Na nástup do Jubilejnej cesty prejdeme 40 m chodníčkom doprava.

Celý zostup je v chodeckom teréne. Zlanenia sú v teréne kl. II.