Pred začatím vystupu doporučujeme dodržať nasledovné pravidlá:

Overte si prognózu stabilného dobrého počasia ešte ráno pred výstupom
Mimoriadne nebezpečné sú najmä náhle búrky, pri ktorých je extrémne vysoké riziko zasiahnutia bleskom a padajúcimi podplavenými kameňmi. Nenastupujte do cesty ani v prípade rizika silného vetra alebo chladu.

Preverte si výkonostnú rezervu vášho lezeckého družstva
Prvolezec v ceste Jubilejná má byť spôsobilý liezť na skalkách bez fixných istení v piatom stupni UIAA (veľmi ťažké) spôsobom OS na prvom konci lana. Druholezec má byť schopný liezť v piatom stupni UIAA na druhom konci lana s odsadávaním. V štvrtom stupni UIAA (ťažké) musí druholezec liezť plynule bez odsadávania. Vytrvalostne musia byť prvolezec aj druholezec schopní preliezť desať skalkárskych ciest v štvrtom stupni UIAA za sebou (za jeden deň). Nenastupujte do cesty bez profesionála, ak máte lezecké skúsenosti iba z umelých stien. Pre začiatočníkov, mládež a deti je prelezenie Jubilejnej celodenným podujatím.

Ak je to potrebné, zopakujte si pred výstupom technické horolezecké znalosti
Všetci členovia horolezeckého družstva musia byť schopní samostatne zlaňovať s istením a istiť prvolezca aj druholezca! Aspoň prvolezec má mať prakticky zvládnutý Strausov spôsob záchrany. Vhodná je aspoň minimálna skúsenosť s lezením viacdĺžkových ciest. Nevyhnutné sú základné znalosti správneho zakladania a vyberania istacich pomôcok (slučiek, vklínencov a friendov). Samozrejmosťou je samostatná znalosť základných horolezeckých uzlov a práce s karabínami.

Naštudujte si mapu, schému a opis výstupu
Nezabudnite na únikové možnosti a zostup.

Špecifiká pri výstupe s deťmi

Ak plánujete preliezť Jubilejnú cestu s deťmi, najvhodnejším spôsobom prípravy je preliezť ju najprv bez detí. Až na základe toho, potom môžete zodpovedne posúdiť, akým spôsobom povediete výstup a zostup, prípadne zvoliť, do ktorých dĺžok pošlete dieťa ako prvolezca. Najviac radosti z výstupu prináša dieťom a mládeži samostatná práca. Nechajte ich preto urobiť všetky činnosti, na ktoré už sú spôsobilé, alebo ktoré sa učia. Napríklad si sami môžu naštudovať schému a opis výstupu a potom vás v teréne podľa neho viesť. Všetky štandy ako aj postupové istenia rešpektujú detskú ergonómiu. V celej ceste vás preto môže pri správnej voľbe techniky, pod dozorom druhého rodiča, istiť dieťa. Optimálnym lezeckým tímom je družstvo: rodič - dieťa - rodič, alebo rodič - dieťa - dieťa - rodič. Nezabudnite zvoliť primerané tempo výstupu. Robte dostatok prestávok a dodržiavajte pitný a stravovací režim. Nezabúdajte, že vo veľhorskom teréne sa počasie môže rýchlo zmeniť. Majte preto v batohu správne oblečenie. Od Kvetnice a počas celého výstupu a zostupu je dobré pokrytie sieťou mobilného operátora. Celý výstup je dobre viditeľný z terasy Sliezkeho domu.

Bezpečnostné upozornenie

Horolezectvo je potencionálne nebezpečné. Chyby a nedbalosť môžu mať za následok ťažké zranenia alebo dokonca smrť. Správna voľba vyžaduje skúsenosť a musí sa určiť na základe analýzy nebezpečenstva. Horolezectvo majú vykonávať iba vyškolené a skúsené osoby, alebo osoby, ktoré sú inštruované a pod dohľadom. Každý horolezec by si mal byť vedomý, že pri nevhodnom telesnom a (alebo) duševnom rozpoložení môže dojsť k ohrozeniu bezpečnosti tak v normálnom ako aj v núdzovom prípade. Prvovýstupcovia a Muraria, s.r.o. za samostatných horolezcov v ceste Jubilejná na Velický zub nepreberajú žiadne ručenie. Zodpovednosť a riziko nesú vo všetkých prípadoch samotní horolezci alebo zodpovedné osoby.