História cesty

Prvovýstup cesty Jubilejná bol vylezený 4. 9. 2014 dvojicou profesionálnych inštruktorov horolezectva. Martin Murár a Jozef Palásthy sa po počiatočnom hľadaní klasickej cesty vhodnej na preistenie pre deti a mládež, nakoniec rozhodli pre otvorenie vlastnej línie. Veža, na ktorú vyliezli svoj prvovýstup doposiaľ ani nemala meno. Jej smolou bolo, že stála v blízkosti väčších stien, a tak napriek jej impozantnému tvaru pripomínajúcemu zub dravca, unikla pozornosti väčšiny horolezcov. Prihliadajúc k okolitým názvom dostala názov Velický zub. Nádherná oblasť stien a veží Velických Granátov, kde sa Velický zub nachádza, bola vybraná z viacerých dôvodov. Za kľúčové je možné považovať dva z nich. Jednoduchý a rýchly prístup do východiskového bodu horolezeckej túry, ako aj ústretový prístup manažmentu Sliezkeho domu. Projektu veľmi pomohla aj podpora zo strany Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry a Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Po prvovýstupe vylezením "zdola", bola na jeseň 2014 cesta vyčistená od voľných blokov a bolo v nej osadených 71 postupových, štandových a zostupových istení. Súčasne bol očistený aj nový variant zostupu žľabom, ktorým vedie Groszova cesta kl. II. Zostup Granátovou lávkou je z dôvodu ochrany prírody zakázaný. Pri odisťovaní cesty bolo celkovo odpracovaných 14 dní a preinvestovaných 3215 Eur. Aj keď bol najväčší dôraz kladený na bezpečnosť, línii ostal veľhorský charakter. Cesta bola vylezená pri príležitosti pätnásteho výročia od založenia horolezeckej a skialpinistickej školy Muraria, v ktorej celá myšlienka vznikla. Pätnásť rokov je dnes v Európe vekom právnej zodpovednosti. Cesta je preto symbolickou oslavou dovŕšenia tejto hranice s čistým štítom. V praxi školy horolezectva a skialpinizmu to znamená bez vážnych, či dokonca fatálnych úrazov. Preto odistená línia dostala sviatočný názov "Jubilejná". Ide o projekt, ktorým sa Vysoké Tatry v oblasti horolezeckej prípravy detí a mládeže po dlhom čase opäť trošku pripomínajú vyspelému horolezeckému svetu. Muraria - krajina nádychu, ako domáca outdoorová organizácia Vysokých Tatier v ňom plánuje pokračovať.