Alpy

Alpy

Veľhory, ktoré snáď ani netreba predstavovať. V kvalite horolezeckých a skialpinistických terénov, ako aj v historickom význame vývinu alpinizmu Európy hory číslo 1. Obrovské svojou rozlohou, rozmanité svojim charakterom. Každá časť je trochu iná. Mont Blanc, Maternhorn, Monte Rosa, Dolomity, Bergell sú vrcholy a pohoria, ktoré by si zaslúžili samostatné kapitoly. Výstupy a zlyžovania v Alpách by mali byť „povinnou jazdou“ pre každého alpinistu.