Profilovka

Odborná prax v pomáhajúcich a pedagocikých profesiách:

Prax v leteckom odbore:

Vzdelávanie a príprava:

Vybrané psychoterapeutické a iné odborné výcviky:

Odborné stáže:

Športové a iné kvalifikácie:

Aktívna jazyková znalosť: angličtina, ruština, čeština a poľština.
Pasívna jazyková znalosť: ostatné slovanské jazyky.

Vybrané odborné články:

Profilovka