Detské dobrodružstvá „SBaH“ na Štrbskom Plese 2005

Počas konferencie organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre Spina bifida a/alebo hydrocefalus v Liečebnom dome Helios na Štrbskom Plese, sme pripravili jednodňový zážitkový program pre deti rodičov na konferencii. Ceľom programu bola podpora pozitívnych zmien v sebaobraze detí. Na základe tohto miniprojektu a pozitívnych spätných väzieb, sme mohli neskôr začať pracovať na projekte týždňového tábora vo Vysokých Tatrách, ktorý sa uskutočnil roku 2009.

Video je ukážkou krátkeho programu na báze dobrodružstva pre deti so špeciálnymi potrebami.