Teambuilding, assessment a couching

Tvorba a realizácia špeciálnych firemných tréningov je jednou z profilujúcich charakteristík našej ogranizácie. Roky práce v uvedenej problematike priniesli spoluprácu s významnými domácimi a zahraničnými firmami. Spolupracujeme aj s firmami, ktoré opakovane získali prestížne ocenenia, ako napríklad „Firma roka“, alebo si vybudovali strategické miesto na trhu, čo považujeme za cennú skúsenosť. Poznáme zákonitosti skupinovej dynamiky a špecifické formy práce, ktorými je možné v priebehu niekoľkých dní naštartovať také zmeny jedinca a skupiny, aké by pri tradičných formách práce nevznikli, alebo by ich spustenie vyžadovalo oveľa dlhšie časové obdobie. Výsledky našej práce sú merateľné a prejavujú sa v pomerne krátkom čase. Počet nami zrealizovaných špecifických tréningov má svoju prvú stovku už dávnejšie za sebou. Sme si preto istí, že vieme skoncipovať a zrealizovať úspešné programy presne podľa požiadaviek zadávateľa.

Ak vás zaujala práve táto časť našej stránky, príďte sa na ňu pozrieť po dovolenke. V septembri ju už nájdete dokončenú.