Komplexná škola základov horolezectva „Hrana“

Kurzy so značkou „Hrana“ organizujeme od roku 1998. Ide o jednotlivé na seba nadväzujúce kurzy vedúce od skaliek cez veľké steny až k veľhorám v lete aj zime. Sú určené všetkým, ktorí sa chcú bezpečne venovať skalolezctvu, horolezectvu alebo skialpinizmu. „Stavebnicový“ systém umožňuje každému postupovať podľa jeho možností a zároveň si vybrať z horolezeckých športov tie, ktoré ho najviac zaujímajú. Precízna metodika a trpezlivý prístup našich inštruktorov sú záruky, že kurz ukončíte ako samostatný lezec či skialpinista.

Jednotlivé časti skupinových kurzov môžete absolvovať počas jednej sezóny, alebo si ich kombinovať s individuálnym kurzom, prípadne si niektoré časti odložiť na budúcu sezónu. Všetky kurzy „Hrana“ končia teoretickou a praktickou skúškou. Úspešní absolventi sú spôsobilí a oprávnení k horolezeckému, prípadne skialpinistickému pohybu v terénoch celého sveta.

Základný skalolezecký kurz, „Hrana 1“

Kurz, počas ktorého sa z vás stane skalolezec. Vedomostné minimum pre samostatné vykonávanie skalolezectva v oblastiach s fixne umiestnenými istiacimi bodmi. Naučíte sa používať uzly, budovať štand, istiť prvolezca a druholezca, zhotoviť zlaňovací záves, zlaňovať a zostupovať s istením. Začnete zdokonaľovať svoju techniku pohybu na skale a vyskúšte si preliezať platne, špáry, previsy, komíny a ďalšie základné skalné útvary. Dozviete sa najdôležitejšie poznatky o horolezeckej výstroji. Dostanete textový materiál pre ďalšie štúdium a malý tréningový plán.

Výcvikové lokality: Dreveník, Súľovské skaly, Peilstein, Paklenica, Korzika, Kalymnos, Finale Ligure a ďalšie oblasti.

Kurz prvolezca vo viacdĺžkových a neodistených cestách, „Hrana 2“

Rozširujúci kurz, počas ktorého sa z vás stane prvolezec. Naučíte sa správne osadzovať aktívne a pasívne istiace pomôcky (vklínence, friendy a pod.) a vybudovať na nich štand. Nacvičíte si správny postup lanového družstva vo viacdĺžkových cestách (steny s výškou viac ako 45 metrov). Zorientujete sa v používaní výstupových schém a lezeckých sprievodcov. Vyskúšate si zachytenie pádu a krízový únik zo steny. Dostanete textový materiál pre ďalšie štúdium a malý tréningový plán.

Účastníci kurzu musia mať zvládnuté základy skalolezectva.

Výcvikové lokality: Turniská, Dreveník, Hrádok, Súľovské skaly, Zádielský kaňon, Peilstein, Paklenica, Korzika, Kalymnos, Finale Ligure a ďalšie oblasti.

Základný horolezecký kurz, „Hrana 3“

Završujúci kurz, počas ktorého sa z vás stane horolezec. Je venovaný horolezeckému pohybu v letných veľhorských neľadovcových terénoch. Počas kurzu sa naučíte dvojlanovú techniku, skobovanie, plánovanie stratégie výstupu a základy meteorológie pre horolezca. Dôsledne si nacvičíte záchranu a vyťahovanie zraneného. Osvojíte si prácu s mapou, buzolou, výškomerom (prípadne prístrojom GPS). Pri preliezaní veľkých stien i exponovaných hrebeňov si precvičíte orientáciu a lezecké schopnosti. Porovnáte si prácu s polovičnými lanami a dvojčaťom. Oboznámite sa s miestopisom a históriou horolezectva.
Účastníci musia mať zvládnuté skalolezectvo v úplnom rozsahu.

Výcvikové lokality: Vysoké Tatry, Alpy

Základný kurz skialpinizmu, „Snežná hrana 1“

Najzákladnejšie poznatky pre rekreačné vykonávanie skialpinizmu. Päťdesiat hodín prípravy s poslaním naučiť (nie iba ukázať), k čomu je prispôsobený harmonogram. Práca s materiálom, základy problematiky lavín, príprava a vedenie túry, lyžiarske obraty, technika lyžovania v neupravenom teréne, prvá pomoc pri skialpinistických úrazoch. To všetko sú jednotlivé tematické bloky, ktorými v praxi prejdú účastníci kurzu. K tomu treba samozrejme prirátať výstupy a zjazdy v nádherných tatranských dolinách. Pre absolvovanie kurzu by ste mali byť dobrým rekreačným lyžiarom, ktorý zvláda čierne zjazdovky a má kondíciu.

Výcvikové lokality: Tatry, Fatry, Alpy.

Základný kurz skialpinizmu, „Snežná hrana 2“

Doplňujúci kurz zameraný na zvládnutie skialpinistického pohybu na ľadovci. V rozsahu päťdesiatich hodín prípravy sa naučíte pohybovať na lane a na lyžiach v teréne ľadovca. Prakticky si nacvičíte záchranu pri páde lyžiara do trhliny a jeho následné vytiahnutie. Časť kurzu bude venovaná osvojeniu si zásad správnej aklimatizačnej prípravy. Zopakujeme si lavínovú prípravu so zreteľom na alpské podmienky. Pripomenieme si postupy úspešného núdzového bivaku v zimných podmienkach. Okrem toho urobíme niekoľko výstupov a zjazdov v Alpách - kolíske skialpinizmu. Pre absolvovanie kurzu by ste mali mať zvládnuté základy skialpinizmu.

Výcvikové lokality: Alpy

Kurz lezenia v ľade, „Ľadová hrana“

Rozširujúci kurz, počas ktorého sa z vás stane prvolezec v ľade. Lezenie v ľade sa za posledné štvrťstoročie zmodernizovalo natoľko, že dnes tvorí samostatnú horolezeckú disciplínu. V našom kurze sa naučíte základné pravidlá istenia a štandovania v ľade. Natrénujete špecifiká lezeckého pohybu. Precvičíte si postup lezeckého družstva pri viacdĺžkových ľadových cestách. Osvojíte si zlaňovanie a to aj pri núdzovom ústupe z cesty. Veľkú poroznosť budeme venovať aj základom lavínovej problematiky a teplotnému gradientu v súvislosti so zmenami pevnosti ľadu. Objavíte novú dimenziu krásy horolezectva.

Účastníci musia mať zvládnuté horolezectvo v úplnom rozsahu (Hrana 3).

Výcvikové lokality: Vysoké Tatry, Alpy

Kurz horolezeckého pohybu na ľadovci, „Hrana ľadovca“

Doplňujúci kurz zameraný na zvládnutie turistického a horolezeckého pohybu na ľadovci. Naše najbližšie ľadovcové veľhory Alpy sú každoročne dejiskom početných zbytočných nešťastí, ktoré vyplývaju z neznalosti pohybu v teréne ľadovca. V našom kurze sa v rozsahu päťdesiatich hodín prípravy naučíte pohybovať po ľadovci na lane. Prakticky si nacvičíte záchranu pri páde lezca do trhliny a jeho následné vytiahnutie. Časť kurzu bude venovaná osvojeniu si „čítania“ terénu ľadovca a ďalšia časť zásadám správnej aklimatizačnej prípravy. Stručne si zopakujeme aj lavínovú prípravu so zreteľom na alpské podmienky. Pripomenieme si postupy úspešného núdzového bivaku v ľadovcových podmienkach. Okrem toho urobíme niekoľko výstupov na štíty v kolíske alpinizmu. Znalosť techniky zimného horolezectva a uzlovania je na kurze rozpoznateľnou výhodou.

Výcvikové lokality: Alpy